Правила прийому дітей до СЗДО


Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонується інформація про Порядок електронної реєстрації дітей для зарахування в заклади дошкільної освіти м.Запоріжжя.

Якщо Ви ще не зареєстрували дитину на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/, то Ви зможете поставити її на облік у будь-який дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) трьома способами.

Для самостійного подання електронної заявки Вам необхідно зайти на сайт «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/ , ознайомитись з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

І-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки):

Внесіть відомості про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти.

Завантажте електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ).

Якщо дані в обов’язкових для заповнення полях будуть відповідати електронним копіям документів, то заявка буде прийнята та отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання.

Про це Вам буде надіслане повідомлення на вказану Вами електронну пошту.

ІІ-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки):

Якщо Ви не маєте можливості завантажити електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ), то впродовж 10 днів після самостійного внесення відомостей про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти Вам необхідно надати для підтвердження достовірності оригінали вказаних в заяві документів: територіальному реєстратору, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 22605-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00

Якщо всі дані будуть відповідати оригіналам вказаних в заяві документів, то заявка отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання, про що Вам буде повідомлено. ІІІ-й спосіб: Зверніться з оригіналами документів (Свідоцтвом про народження; документами, що підтверджують встановлені для влаштування в ДНЗ пільги; паспортом): до територіального реєстратора, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 226-05-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 Відповідальна особа виконає заповнення заявки за встановленою формою у Вашій присутності. З

аявка отримає постійну реєстрацію за датою її подання, про що Вам буде надіслано відповідне повідомлення на вказану Вами електронну пошту.

!!! Зверніть увагу на те, що Ви маєте можливість подати заявку лише в один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини.

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу (затверджено Наказом МОЗ України від 29.11.2002 р. № 434)

I. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування закладу дошкільної освіти

1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.

2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на педіатричній дільниці з метою забезпечення гармонійного психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме:

2.1. Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаряпедіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз);

2.2. Оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи;

2.3. Оформлення медичної документації (ф. № 026/о), яка включає: а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів; б) дані про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); г) дані лабораторних досліджень; д) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, диспансерних хворих - по спостереженню та оздоровленню.

3. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після клінічного одужання.

4. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.

5. Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарівспеціалістів. 6. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям

Р.О.Моісеєнко

Першочерговий прийом дітей до закладів дошкільної освіти

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціальноекономічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ).

Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти.

Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей:

· військовослужбовців Збройних Сил України (ч. 5 ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011

· військовослужбовців Служби безпеки України (ст. 27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII); · прокурорів і слідчих прокуратури (ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII); · працівників міліції (ст. 22 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII).

Коментар

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (далі — Закон № 2628) дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Фактично ця норма дає право на першочергове приймання до дошкільного навчального закладу тих дітей, які мешкають на території, яку обслуговує дошкільний навчальний заклад Окрім того, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) пільги на позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості надано:

· дітям осіб, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 17 ч. 1 ст. 20);

· дітям, зазначеним у статті 27 Закону № 796, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (п. 2 ч. 3 ст. 30). Відповідно до статті 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII до дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які,

· проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

· народились після 26.04.1986 від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;

· одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров’я України.

Статтею 19 Закону № 2628, а також статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР визначено такі повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у системі дошкільної освіти:

· забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;

· облік дітей дошкільного віку;

· контроль за додержанням вимог законів та інших нормативноправових актів у сфері дошкільної освіти, виконанням Базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форми власності;

· участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;

· створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти;

· сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальновиховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій тощо.

Частиною 2 статті 19 Закону № 2628 одним із повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, визначено створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти. Отже, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади і підпорядковані їм органи управління освітою можуть встановлювати порядок приймання дітей до дошкільних навчальних закладів на відповідній території відповідно до вимог чинного законодавства.

Увага!!!

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником. Пільги з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№911-VІІІ), «Про дошкільну освіту», відповідно до постанови КМУ від 26.08.2012 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №18 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програм фінансування заходів з питань сім’ї та молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями)» та затвердження програми «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки» звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів, а саме:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 № 197/98;

- дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи, у т.ч. інклюзивні), санаторні дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу;

- дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус;

- дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей.

У випадку, якщо представлені батьками або особами, які їх замінюють, документи, що підтверджують пільгу щодо звільнення від плати за харчування, викликають сумнів щодо їх достовірності, керівником закладу здійснюється запит до підприємства, організації, установи, які видали документ, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам або особам, які їх замінюють, на звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період.

Для оформлення пільги на харчування батькам, або особам,які їх замінюють необхідно зібрати такі документи: * дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: - рішення суду про піклування, - свідоцтво про народження дитини (копія), - довідка з місця проживання, - заява. * дітей-інвалідів: - медичне висновок на дитину-інваліда, - посвідчення про догляд за дитиною-інвалідом з фотокарткою, - посвідчення з управління праці та соціального захисту населення, - свідоцтво про народження дитини(копія), - довідка з місця проживання, - заява; * дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: - довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї, - довідка про виплати, як малозабезпеченій сім’ї, - довідка про виплати, як одинокій матері, - свідоцтво про народження дитини (копія), - заява; · дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус; - довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, - посвідчення учасника АТО з фото, - довідка з місця проживання, - свідоцтво про одруження (копія), - паспорт (копія), - свідоцтво про народження дитини (копія), - заява; · дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей. - довідка з місця проживання про склад сім’ї, - посвідчення про те, що сім’я багатодітна, - свідоцтва про народження всіх дітей (копії), - заява.

Зарахування до ЗДО дітей, в яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення

/Files/images/converted_file_d9a4895f_004.jpg/Files/images/converted_file_d9a4895f_002.jpg/Files/images/converted_file_d9a4895f_009.jpg/Files/images/converted_file_d9a4895f_014.jpg/Files/images/converted_file_d9a4895f_001.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 498

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.