Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Лист МОН про підвищення кваліфікації

Про оформлення договорів на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти у 2020 році в КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Що потрібно знати педагогу проатестацію та підвищення кваліфікації

Відмовитися від атестації не можна

Атестація педагогічних працівників освітніх та інших закладів є обов’язковою, і відмовитися від неї не можна. Це визначено пунктом 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення)

Для чергової атестації заява не потрібна. Щороку до 10 жовтня керівник закладу, подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційної комісії подають заяви педагогічні працівники про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації та заяви до керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та в разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Із графіком атестації ознайомлюють під підпис

Атестацію педагогічних працівників здійснюють атестаційні комісії у строки:

· комісіїI рівня— до1квітня;

· комісіїII рівня— до10квітня;

· комісії III рівня— до25квітня.

Це визначено в пунктах 3.8,3.30 Типового положення.

Керівник закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

Працівників, які атестуються, ознайомлюють із графіком проведення атестації та характеристикою їхньої діяльності під підпис.

Атестаційна комісія вивчає діяльність осіб, які атестуються

Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються.

Для цього члени комісії відвідують різні види роботи з дітьми та заходи, ознайомлюються з діловою документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних зорганізацією навчально-виховної роботи, тощо (п.3.3 Типового положення).

Під час оцінювання роботи педагогічних працівників ураховують:

· наявність позитивної динаміки досягнень дітей;

· використання сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних, під час навчання та проведення різних заходів;

· узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду— проведення відкритих заходів, майстер-класів, семінарів тощо;

· підвищення професійної кваліфікації;

· участь у діяльності професійних об’єднань.

Атестація неможлива без підвищення кваліфікації

Кожен педагогічний рацівник закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від21.08.2019 №800 (далі— Порядок).

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів освіти— необхідна умова проходження атестації в порядку, визначеному законодавством.

Педагогічному працівнику, який атестується вперші п’ять років після закінчення закладу вищої освіти, непотрібно проходити підвищення кваліфікації

Щорічний обсяг годин для підвищення кваліфікації законодавство не визначає

Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагога закладу дошкільної освіти встановлює його засновник (або уповноважений ним орган). Він неможе бути менше ніж 120 годин нап’ять років.

Педагог має право самостійно обирати форму підвищення кваліфікації

Підвищувати кваліфікацію можна за різними формами та видами. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації (п.7 Порядку). Від так подають у встановлений строк свої пропозиції до плану підвищення кваліфікації.

Педагогічна рада закладу освіти на основі пропозицій педагогів затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (із відривом чи без відриву від освітнього процесу). План підвищення кваліфікації можна змінювати протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

Якщо педагог обрав форму підвищення кваліфікації "поза межами плану", він оплачує її самостійно.

Педагогічна рада визнає результати підвищення кваліфікації

Результати підвищення кваліфікації суб’єктів, що мають відповідну ліцензію або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів визнають рішенням педагогічної ради закладу освіти. Навчання за програмою підвищення кваліфікації, зокрема участь педагогічних працівників у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, що здійснюється поза межами річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти, може вважатися підвищенням кваліфікації, якщо це визнала педагогічна рада закладу освіти.

За результатами атестації оформлюють атестаційний лист

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюють атестаційний лист у двох примірниках, один із яких зберігають в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видають йому під підпис.

Кiлькiсть переглядiв: 2813

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.